REGELEMENT

Ouatt

Regelement

Reglement

Regelement:

1. De vereniging / het wedstrijdcomité organiseert het door OUATT goedgekeurde
OUATT Kids Cup Nederland toernooi.
2. Voor dit toernooi gelden het KNLTB/ITF en OUATT wedstrijd-en toernooireglement en de
bepalingen zoals opgenomen in het reglement OUATT Kids Cup Nederland.
3. Het toernooi wordt gespeeld op Tenniscentrum de Kegel te Amstelveen van 30 december- januari 2017
4. Er wordt gespeeld en ingedeeld op basis van je eigen geboortejaar. Deelnemers mogen alleen in hun eigen geboortejaar deelnemen aan de singel onderdelen. Oudere spelers worden niet geaccepteerd.
5. NIEUW: Spelers die een extra onderdeel singel willen spelen mogen dit in een oudere categorie doen mits ze ook in hun eigen geboortejaar singelen en geen verhinderingen hebben.
6. In ORANJE spelen we een volwaardig toernooi. Eerst starten we met poules waarbij de poule winnaars in een afval schema verder spelen.
7. In GROEN spelen we een volwaardig toernooi. Eerst starten we met poules waarbij de poule winnaars in een afvalschema verder spelen.
8. IN GEEL spelen we uitsluitend met een harde gele bal en spelen we uitsluitend volgens een afval systeem zonder een troosttoernooi.
9. De deelnemers van OUATT Kids Cup Nederland, zijn verplicht om de wedstrijden als volgt te spelen:
Wedstrijd telling:
10. ROOD EVENT: We spelen diverse korte wedstrijdjes tot de 7 punten. Iedere deelnemer gaat als winnaar naar huis en ontvangt een leuk aandenken aan de dag.
11. ORANJE EN GROEN: We spelen een volwaardig toernooi waarbij we de set steeds starten op 2-2. Bij 6-6 spelen we een gewone tie-break en bij een eventueel 3e set spelen we alleen een super tie-break met start op 0-0! Bij 40-gelijk wordt om één beslissend punt gespeeld, waarbij de ontvanger bepaalt vanaf welke kant wordt geserveerd (BPS).
12. GEEL/ HARD: Gespeeld wordt om twee gewonnen sets, in alle sets een tiebreak bij de stand 6-6 en als 3de set wordt een supertiebreak gespeeld. let op : We starten iedere set op 0-0. Bij 40-gelijk wordt om één beslissend punt gespeeld, waarbij de ontvanger bepaalt vanaf welke kant wordt geserveerd (BPS).
Inschrijving en acceptatie
13. De inschrijving voor het toernooi sluit 22 december 2017 om 23.59 uur of een andere datum als de wedstrijd leiding dat zo beslist.
14. De deelnemers dienen volledig beschikbaar te zijn op alle wedstrijddagen.
15. Een verhindering opgeven tijdens dit toernooi is alleen mogelijk in het voorweekend en alleen als dit te maken heeft met het spelen van een ander toernooi in die week.
16. Het is niet toegestaan om in te schrijven voor een ander toernooi met overlappende speeldagen. ( toernooi week 1 )
17. Inschrijving voor OUATT Kids Cup Nederland is alleen digitaal mogelijk via www.toernooi.nl
18. Acceptatie voor een toernooi geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn in volgorde van de plaats van de speler op de meest recente KNLTB jeugdranglijst en rating. De wedstrijdleiding heeft het recht om inschrijvingen te weigeren en 4 wildcards per categorie te geven.
19. Men mag voor maximaal 2 singel en 1 dubbel onderdeel inschrijven.
20. Het inschrijfgeld voor ORANJE, GROEN, GEEL voor het enkelspel bedraagt €27,50 en voor de dubbel € 15,00 p.p.
21. Het inschrijfgeld voor het ROOD EVENT bedraagt € 15,00 p.p.
22. Spelers zijn gehouden het inschrijfgeld te voldoen bij inschrijving via IDeal. Indien we geen betaling hebben ontvangen via IDEAL zal een speler ook niet worden ingedeeld voor het toernooi.
23. Spelers die zich uiterlijk voor 19 december 2016 terug trekken uit het toernooi zullen 100% van de inschrijfkosten retour ontvangen. Spelers die na deze data doorgeven niet te kunnen spelen om wat voor reden dan ook hebben geen recht op een compensatie van hun betaalde inschrijfgelden.
24. De organisatie behoudt het recht om een of meedere toernooi onderdelen te annuleren of samen te voegen indien zij dit wenselijk acht bij minder dan 8 spelers. Bij veel inschrijvingen heeft de organisatie het recht om de dubbel onderdelen te annuleren. In dit geval zal de deelnemer zijn inschrijfgeld volledig terug gestort krijgen.
25. Indien de loting is gehouden en de wedstijden zijn gepland kunt u deze bekijken op www.toernooi.nl.
26. Alle deelnemers dienen zich voor iedere wedstrijd te hebben gemeld bij de wedstrijdleiding en hun ledenpas of andere vorm van identificatie aan de wedstrijdleiding te hebben overhandigd. Te late melding kan uitsluiting van het toernooi betekenen.(w.o).De wedstrijd leiding kan hiertoe beslissen indien iemand te laat is.
Aanbeveling: Neem voldoende reistijd in verband met mogelijke verkeersopstoppingen dan wel met het kiezen van de verkeerde route.
27. Voor de eerste partij ontvangt de speler dus geen schriftelijke of telefonische oproep, of een oproep per e-mail. Vervolgwedstrijden verneemt de speler door op www.toernooi.nl te kijken.
28. De wedstrijden vangen dagelijks om 8.30uur aan. Gespeeld wordt op: Tenniscentrum de Kegel, Bovenkerkerweg 81 te Amstelveen. De laatste partijen beginnen niet later dan: 19.00uur.
29. Een deelnemer is verplicht tenminste 15 minuten voor aanvang zich te melden bij de wedstrijdleiding.
Accommodatie en organisatie:
30. Het toernooi vindt plaats op Tenniscentrum de Kegel te Amstelveen (10 indoor tapijtbanen). De toernooileiding behoudt zich het recht bij te veel inschrijvingen uit te wijken naar een ander park met mogelijk een andere ondergrond.
31.Gespeeld wordt met ITF goedgekeurde tennis ballen.
32. De Toezichthouders en Wedstrijdleiding van dit toernooi hanteren de fair play regels wat o.a. inhoud dat kinderen zelf moeten tellen, Zelfstandig problemen op de baan moeten oplossen. Het is niet toegestaan dat ouders zich bemoeien met het spel. De toezichthouders zullen dan ook zo minimaal mogelijk aanwezig zijn op de baan.
Overige bepalingen
33. Een deelnemer is verplicht om de voorschriften inzake de reclamecode in acht te nemen en het juiste tennisschoeisel en kleding te dragen voor het spelen op de genoemde banen.
34. Tijdens het toernooi wordt het strafpuntensysteem (SPS) toegepast.
35. Het toernooi is open voor Nederlandse en buitenlandse kinderen.
Het OUATT Tennis kids cup toernooi telt NIET mee voor het DSS-systeem en ook NIET voor de nationale jeugd ranglijst.
Prijzen
36. De OUATT organisatie heeft diverse mooie prijzen voor de deelnemers.
* ROOD ontvangen alle deelnemers een leuk aandenken aan het event.
* BEKERS: ORANJE, GROEN, GEEL finalisten singel en dubbel ontvangen een mooie beker.

WIJ WILLEN GRAAG ONZE SPONSOREN BEDANKEN